Hotels.com
Centrum preferencji dotyczących poczty elektronicznej
Nie tylko szanujemy Twoją prywatność, ale również chronimy Twoją skrzynkę odbiorczą. Nie chcemy wysyłać więcej wiadomości, niż potrzebujesz. To TY kontrolujesz ilość i rodzaj wiadomości e-mail, które otrzymujesz z serwisu Hotels.com. Na tej stronie możesz szybko (w czasie rzeczywistym) zaktualizować swoje preferencje marketingowe dotyczące poczty elektronicznej.
Informacje osobiste
Adres e-mail  
Subskrypcje poczty elektronicznej
Najlepsze oferty serwisu Hotels.com
Uzyskaj dostęp do wyjątkowych okazji, kuponów i ofert bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.
Wiadomości e-mail z ankietami
Upoważnia nas do wysyłania wiadomości e-mail z ankietami dotyczącymi witryny Hotels.com i pobytów w hotelach
Odznaczenie wszystkich pół oznacza rezygnację z subskrypcji wszystkich przyszłych wiadomości, w tym wiadomości marketingowych, przesyłanych z witryny Hotels.com (wiadomości e-mial dotyczące rezerwacji będą nadal przesyłane)
Szanując Twoją prywatność, serwis Hotels.com wprowadził rygorystyczną politykę antyspamową. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj informacje dotyczące polityki prywatności serwisu Hotels.com.
© 2019 Hotels.com, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Hotels.com i the Hotels.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hotels.com, L.P. z siedzibą w -
5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, TX 75240